Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra tüm üniversite eğitimini (Ekonomi Lisansı, Yüksek lisansı ve pekiyi derece ile Doktorası) Paris’de yaptı. Doktora eğitimi sırasında Paris’in en büyük ekonomik araştırma kuruluşlarından BİPE’de Başkan Baş Danışmanına Danışman olarak çalıştı.

1986 yılında Koç Holding’te çalışmaya başladı. Avrupa Birliği Hukuku ve özellikle Rekabet Hukuku konusunda uzmanlaşmak için Sn. Vehbi Koç’un teşviki ile Koç Holding tarafından gönderildiği AB uzmanı yetiştiren College of Europe’da 1 sene eğitim gördü. 1987 sonundan itibaren Koç Holding’de Rekabet Hukukunun Türkiye’de uygulaması çalışmalarını (Rekabet Kanunu ve mevzuatına uyum için DPT özel ihtisas komisyonunda çalışmalar) ve Koç Topluluğu şirketlerinin rekabet mevzuatına uyum çalışmalarını 14 sene boyunca 2000 yılına kadar yönetti.

Aynı dönemde TUSİAD nezdinde Rekabet hukuku çalışma grubunu kurdu ve 4-5 yıl boyunca bu çalışma Grubu’nun koordinatörlüğünü yaptı. Yine aynı dönemde Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) nezdinde Gümrük Birliği müzakerelerine katıldı.

İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde AB yüksek lisansı programlarının kurulmasına katkıda bulundu ve bu programlarda öğretim görevlisi olarak Rekabet Hukuku üzerine dersler verdi. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu enstitüsü ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde ve Paris’de bazı üniversitelerde rekabet hukuku konusunda dersler verdi.

2000 yılında rekabet hukuku konusunda uzman olan RDM Rekabet Danışmanlık’ı kurdu. RDM Rekabet Danışmanlık 2000 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından GSM sektörünün birisi lider en önemli 2 firmasına, içecek sektörünün en büyük 2 firmasına , cep telefonu sektörünün lider firmasına , bira pazarının lider firmasına, önemli bir akaryakıt dağıtım şirketine, otomotiv sektörünün önemli firmaları vb. gibi sektöründe lider veya önemli kuruluşlara rekabet hukuku danışmanlığı hizmeti vermiş/vermekte ve bu kuruluşları Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmiştir/etmektedir. RDM’nin rekabet hukuku danışmanlığı yaptığı şirketlerle ilişkisinin ortalama kıdemi yaklaşık ortalama 7-10 yıl arasındadır.

Dr. Kanmaz’ın rekabet hukuku alanında yaklaşık 20 yıllık tecrübesi vardır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.