1. Rekabet Kurumunun inceleme başlattığı kuruluşlara Rekabet Hukuku danışmanlığı


a. Rekabet Kurumunun Ön araştırma ve soruşturması

b. Muafiyet incelemesi


2. Rekabet Kurumuna bildirim ve Rekabet Kurumundan izin yükümlülüğü


a. Birleşme ve devralma

b. Muafiyet ve menfi tespit


3. Rekabet Hukukuna uyum çalışmaları (Rekabet Hukuku compliance programları)


a. Bayilik sözleşmeleri

b. Tedarik sözleşmeleri

c. Hakim durumdaki kuruluşların uyum (compliance) programları

d. Rakipler ile anlaşma ve uyumlu eylemler konusunda uyum (compliance) programları


4. Rekabet Hukuku eğitimleri